Partneri

Projekt Podpora pre členov rodiny poskytujúcich domácu starostlivosť je realizovaný ôsmymi európskymi asociáciami, inštitúciami a univerzitami z Rakúska, Chorvátska, Cypru, Írska, Talianska, Portugalska, Slovenska a Slovinska. Počas tejto spolupráce zhromaždia partneri overené informácie, možnosti podpory a nástroje pre osoby poskytujúce domácu starostlivosť dospelému členovi rodiny s chronickou duševnou a kognitívnou poruchou. Môže ísť o Alzheimera, mŕtvicu, Parkinsona, demenciu, ale aj iné poruchy. Vďaka týmto informáciám môžu poskytovatelia starostlivosti lepšie porozumieť pacientovmu zdraviu a diagnostikovanému ochoreniu.E-C-C Asociácia pre interdisciplinárne vzdelávanie a poradenstvo | RAKÚSKO
Táto nezisková organizácia je koordinujúcim partnerom našej spolupráce. E-C-C sa zameriava na interdisciplinárny prístup v osobnom a odbornom vzdelávaní a poradenstve. Ich tím kvalifikovaných a skúsených poradcov, trénerov a koučov má už viac ako 20 rokov skúseností so spoluprácou s rozličnými európskymi sociálnym a psychologickými inštitúciami, poskytovateľmi vzdelávania, organizáciami v oblasti trhu práce a inými nadnárodnými projektovými koordinátormi.
e-c-c.at/CSICY – Centrum pre sociálnu inováciu | Cyprus
Výskumná a vývojová organizácia sa zameriava na podporu sociálnej inovácie, ktorá dokáže priniesť pozitívnu zmenu miestnym, národným, regionálnym a globálnym entitám. Jej oblasti špecializácie sú tradičné vzdelávanie a e-learning, podnikanie, startupy, inovácia, kreativita, vyjednávanie, poradenské služby v oblasti IP (internetový protokol), sociálna zodpovednosť, business poradenské riešenia, analýza dát, informačné technológie, riadenie projektov, služby hodnotenia projektov, validácia produktov, školenia a počítačové hry.
csicy.com

INTEGRA Inštitút ľudského rozvoja | Slovinsko
Misia a vízia inštitútu sú založené na rozvoji ľudského potenciálu, s dôrazom na poskytovanie služieb v oblasti humanitných vied pre rôzne cieľové a vekové skupiny. Jej ústredné aktivity sú založené na poskytovaní vzdelávacích a poradenských služieb, vývoji a implementácii sociálnych inovácií ako aj na výskume v oblasti ľudských zdrojov.
eu-integra.eu

IPP – Polytechnický inštitút v Porte | Portugalsko
Verejná inštitúcia vyššieho vzdelávania má viac ako 20 R&D (research and development – výskum a vývoj) skupín a je výnimočná svojou interdisciplinárnosťou. IPP zaujíma prvú priečku v rebríčku polytechniky a spolu s najznámejšími univerzitami sveta sa nachádza v hornej časti rebríčka národných vysokých škôl
ipp.pt

IUL – Talianska univerzita Line | Taliansko
Súkromná e-learningová univerzita je sponzorovaná Konzorciom IUL, ktoré sa skladá z Talianskeho národného inštitútu pre výskum v oblasti dokumentácie, inovácie a vzdelávania (INDIRE) a Florentskej univerzity. Misia univerzity je prispieť k rozvoju znalostnej spoločnosti pomocou kvalitného výskumu a vzdelávania, plného využívania najmodernejších metodológií a technológií, propagáciou slobody výskumu, učením a učením sa. Napĺňať túto misiu pomáha univerzite predovšetkým všadeprítomná kultúra kvality.
iuline.it

MEDRI – Univerzita v Rijeke, Fakulta medicíny | Chorvátsko
MEDRI je medzinárodne uznávaná ako jedna z vedúcich vedeckých inštitúcií v Chorvátsku. Fakulta medicíny je úzko prepojená s jej vzdelávacou a výskumnou základňou, Klinickým nemocničným centrom Rijeka. Výskumné skupiny z MEDRI sú v oblastiach, ktorým sa venujú úspešné na medzinárodnej úrovni a majú teda optimálnu pozíciu ako mediátori a hnacia sila pre ďalší rozvoj.
medri.uniri.hr

NUI – Írska národná univerzita, Galway | Írska republika
NUI, Galway, je najväčšia a najstaršia univerzita založená v západnom Írsku. NUI Galway, zaradená medzi najlepšie 2% univerzít na svete, má akademickú komunitu popredných svetových vedcov pracujúcich na čele svojich odborov. Univerzita poskytuje svojim študentom nielen akademické príležitosti, ale aj možnosť sociálneho a občianskeho zapojenia.
nuigalway.ie

QUALED – Občianske združenia pre kvalifikáciu a vzdelávanie | Slovenská republika
Organizácia pracuje v oblasti vzdelávania dospelých a zameriava sa predovšetkým na rozvoj, adaptáciu a inováciu vzdelávacích produktov, metód a seminárov pre dospelých. Organizácia zamestnáva expertov s profesionálnym pozadím z psychológie a trénovania, didaktiky a metodológie učenia, poradenstva a nových médií.
qualed.net

↑↑