Partnerstvo


E-C-C Združenje za interdisciplinarno izobraževanje in svetovanje | AVSTRIJA
Nepridobitno združenje je usklajevalni partner tega sodelovanja. E-C-C se osredotoča na interdisciplinarni pristop pri osebnem in poklicnem usposabljanju in svetovanju. Ekipa izkušenih in usposobljenih svetovalcev, trenerjev in trenerjev že več kot 20 let sodeluje z evropskimi socialnimi in psihološkimi ustanovami, izvajalci izobraževanj, organizacijami trga dela in drugimi nadnacionalnimi koordinatorji projektov.
e-c-c.atCSICY – Center za socialne inovacije | Ciper
Organizacija za raziskave in razvoj se osredotoča na spodbujanje družbenih inovacij, ki lahko prinesejo pozitivne spremembe lokalnim, nacionalnim, regionalnim in globalnim subjektom. Področja strokovnega znanja so na področju tradicionalnega izobraževanja in e-učenja, podjetništva, zagonskih podjetij, inovacij, kreativnosti, pogajanj, IP svetovalnih storitev, družbene odgovornosti, poslovnega svetovanja, analitike podatkov, informacijskih tehnologij, upravljanja projektov, evalvacije projektov storitve, potrjevanje izdelkov, usposabljanje in računalniško igranje.
csicy.com

INTEGRA Inštitut za človeški razvoj | Slovenija
Poslanstvo in vizija inštituta temelji na razvoju človeških potencialov, pri čemer je poudarek na zagotavljanju storitev na področju humanističnih ved za različne ciljne in starostne skupine. Poleg tega osrednje dejavnosti INTEGRA temeljijo na izobraževalnih in svetovalnih storitvah ter razvoju in izvajanju družbenih inovacij ter na raziskavah na področju človeških virov.
eu-integra.eu

IPP – Politehnični inštitut v Portu | Portugalska
Javni visokošolski zavod ima več kot 20 skupin za raziskave in razvoj in izstopa po svoji interdisciplinarnosti. IPP danes zaseda prvo mesto na lestvici politehnike in se skupaj z najbolj priznanimi univerzami uvršča v zgornje segmente nacionalne visokošolske lestvice.
ipp.pt

IUL – Italijanska univerzitetna linija | Italija
Zasebno univerzo za e-izobraževanje sponzorira konzorcij IUL, ki ga sestavljata italijanski nacionalni inštitut za dokumentacijo, inovacije in izobraževalne raziskave (INDIRE) ter Univerza v Firencah. Poslanstvo univerze je prispevati k razvoju družbe znanja s kakovostnimi raziskavami in usposabljanjem z uporabo in polno uporabo najsodobnejših metodologij in tehnologij ter spodbujanje svobode raziskovanja, poučevanja in učenja. Kultura kakovosti prispeva k uresničevanju poslanstva univerze.
iuline.it

MEDRI – Univerza na Reki, Medicinska fakulteta | Hrvaška
MEDRI je mednarodno priznana kot ena vodilnih znanstvenih institucij na Hrvaškem. Fakulteta je tesno povezana s svojo učno-raziskovalno bazo, Kliničnim bolnišničnim centrom Rijeka. Raziskovalne skupine MEDRI so na svojem področju uspešne na globalni ravni in so zato optimalni posredniki in gonilne sile za nadaljnji razvoj.
medri.uniri.hr

NUI – Nacionalna univerza Irske, Galway | Republika Irska
NUI Galway je največja in najstarejša univerza s sedežem na zahodu Irske. NUI Galway je uvrščen med najboljših 2% univerz na svetu z akademsko skupnostjo vodilnih svetovnih raziskovalcev, ki delujejo na čelu svojih področij. Univerza ponuja ne le akademske, ampak tudi socialne in civilne angažiranosti za učence.
nuigalway.ie

QUALED – Nepridobitno združenje za kvalifikacije in izobraževanje | Slovaška republika
Organizacija deluje na področju izobraževanja odraslih in se osredotoča zlasti na razvoj, prilagoditev in inovacije izobraževalnih izdelkov, metod in seminarjev za odrasle. Organizacija zaposluje strokovnjake s strokovnim znanjem iz psihologije in mentorstva, didaktike in metodologije poučevanja, svetovanja in novih medijev.
qualed.net

↑↑