Ciele projektuSprievodca pre členov rodiny poskytujúcich domácu starostlivosť

Sprievodca podporou poskytuje overené informácie, podporu a nástroje pre osoby poskytujúce domácu starostlivosť členovi rodiny s chronickou duševnou a kognitívnou poruchou, ako je Alzheimer, mŕtvica, Parkinson, demencia a iné poruchy. Vďaka Sprievodcovi môžu poskytovatelia starostlivosti lepšie porozumieť pacientovmu zdraviu a diagnostikovanému ochoreniu. Zameriava sa na:

 • Problémy a stratégie pri poskytovaní starostlivosti: praktické postupy poskytovania starostlivosti, úľava od stresu, ako sa vyrovnať s rodinnými problémami
 • Ťažkosti pri poskytovaní starostlivosti (bezpečnosť, vyčerpanie, problémy s každodennou starostlivosťou)
 • Odmietanie starostlivosti
 • Komunikačné stratégie
 • Porozumenie správaniu ľudí s demenciou, psychózou, depresiou alebo s poruchami súvisiacimi s užívaním omamných látok
 • Poruchy správania u detí, atď.

Cieľová skupina:

 • Rodinní príslušníci, ktorí poskytujú starostlivosť alebo žijú s osobou s vážnou duševnou alebo kognitívnou poruchou
 • Dobrovoľníci v oblasti starostlivosti o ľudí s vážnymi duševnými chorobami, bez špecifického tréningu ohľadom stavov a prejavov závažných duševných chorôbMateriály pre osoby poskytujúce domácu starostlivosť členovi rodiny

Starostlivosť o SEBA
V snahe poskytnúť čo najlepšiu starostlivosť druhému, ohrozujú rodinní príslušníci často svoje vlastné zdravie. Vedie to nakoniec k tomu, že zdravie osoby poskytujúcej starostlivosť tiež začne vyžadovať cielenejšiu pozornosť. V Súbore nástrojov sa budeme zaoberať touto témou a zhrnieme v ňom informácie a cvičenia, ktoré zmierňujú a redukujú riziko poškodenia duševného zdravia osoby, ktorá starostlivosť poskytuje.
Ako zvýšiť úroveň starostlivosti o seba

 • Ako si osvojiť preventívne správanie na ochranu zdravia
 • Ako zvládať frustráciu
 • Ako zvládať stres
 • Príznaky depresie a úzkosti

Starostlivosť o jednotlivca
V tejto časti bude Súbor nástrojov obsahovať vyčerpávajúce informácie, vhodné pre celú rodinu, o problémoch domácej starostlivosti a o zdravotnom stave s duševnou poruchou.
Všetky materiály budú umiestnené na e-platforme Podpora pre osoby poskytujúce domácu starostlivosť členovi rodiny. Aby tento Súbor nástrojov zodpovedal aj súrnej potrebe situácie s utečencami, bude okrem iného preložený aj do arabčiny a paštštiny. Takto sa bude môcť väčšina migrantov zo Sýrie a Afganistanu tiež dostať k informáciám z prvej ruky. Dôležité je to o to viac, že ich kultúra kladie veľký dôraz na domácu starostlivosť a zároveň je ich prístup k informáciám obmedzený, najmä kvôli nedostatočnému ovládaniu jazyka hosťujúcej krajiny.Podpora pre členov rodiny poskytujúcich domácu starostlivosť: e-platforma

e-Platforma bude podporovať dostupnosť všetkých materiálov z projektu. Okrem toho bude obsahovať interaktívne online nástroje, ako napríklad fóra, blogy a aplikácie zamerané na vytváranie sociálnych sietí. Bude napojená na prekladové systémy v reálnom čase, takže odstráni jazykovú bariéru medzi užívateľmi z rozličných krajín.
e-Platforma pretransformuje a zakomponuje obsah zo Sprievodcu ošetrovateľa a zo Súboru nástrojov, aby sa v rámci nich dalo prehľadávať pomocou jednotlivých kritérií a kategórií. Tak budú mať užívatelia priamy prístup k hľadanému obsahu.Podpora pre členov rodiny poskytujúcich domácu starostlivosť ako mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia umožní používateľom pozrieť si ten obsah Sprievodcu podporou a Súboru nástrojov, ktorý je vhodný pre smartfónové aplikácie. Okrem toho bude obsahovať odkaz na viacjazyčné fórum elektronickej platformy. Pri vývoji integrovaných národných aplikácií, ktoré tento obsah sprístupnia pre smartfóny a iné mobilné zariadenia, budú komunikačné nástroje volené v súlade s overenými pedagogickými princípmi. Takto podporíme mobilitu osôb poskytujúcich domácu starostlivosť, keďže budú mať prístup k potrebným informáciám kedykoľvek a kdekoľvek budú potrebovať.

↑↑