Výsledky projektu

Hlavným výstupom projektu je Sada materiálov pre osoby poskytujúce domácu starostlivosť členovi rodiny, Sprievodca a aplikácia pre mobilné zariadenia Android a iOS.

Výsledný materiál 1:
Sadu materiálov pre opatrovateľov rodinného príslušníka s modulmi zameranými na viaceré duševné a kognitívne poruchy môžete nájsť na Online platforme vo všetkých partnerských jazykoch. Ak potrebujete iba všeobecný prehľad týkajúci sa modulov jednotlivých tematických oblastí, môžete navštíviť odkazy uvedené nižšie, ktoré ponúkajú skrátenú rekapituláciu (kapitola 1) modulov.Výsledný materiál 2:
Sprievodca pre rodinných opatrovateľov je k dispozícii vo všetkých jazykoch partnerstva. Prezrite si priamo slovenskú verziu alebo si ju stiahnite do svojho počítača.


Výsledný materiál 3: