Ako zvládnuť poskytovanie domácej starostlivosti?

Duševné poruchy sú v Európe značne rozšírené a predstavujú veľkú záťaž pre jednotlivcov, spoločnosť aj ekonomiku. Predstavujú 22% bremena EÚ v oblasti zdravotného postihnutia, ktoré sa meria ako roky života so zdravotným postihnutím (YLD – Years Lived with Disability). Toto bremeno odzrkadľuje viacero úrovní problému. Na jednej strane ide o všeobecné rozšírenie problémov s duševným zdravím, pričom mnohé prípady začínajú pomerne skoro v živote človeka, často ešte predtým ako dosiahne dospelosť. Takisto ide o pridružený dopad na jednotlivcov, spoločnosť a ekonomiku. A zabúdať nesmieme ani na fakt, že približne polovica ľudí s poruchami duševného zdravia sa nedostane k liečbe založenej na vedeckých dôkazoch.
V roku 2015 žilo v európskych krajinách podľa odhadu 9,6 milióna ľudí s demenciou, čo je takmer každý 50. človek. Priemerná dĺžka života sa ďalej zvyšuje, čo určite povedie k nárastu tohto čísla v nadchádzajúcich rokoch.
Osoby poskytujúce domácu starostlivosť hrajú ústrednú rolu v starostlivosti o ľudí s vážnym duševným ochorením. Znamená to, že väčšina poskytovateľov starostlivosti žije s chorobou postihnutého rodinného príslušníka 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Podľa prieskumu z niekoľkých európskych krajín vyšlo najavo, že opatrovatelia ľudí s psychickou poruchou strávia priemerne 6 až 9 hodín poskytovaním starostlivosti. Ba čo viac, 36% týchto ľudí sú jedinými poskytovateľmi starostlivosti. Hoci ich úloha je veľmi dôležitá, opatrovatelia sa často cítia v systéme zdravotníckej starostlivosti nedocenení. A aj keď o významnej úlohe, ktorú rodina zohráva, niet pochybností, predsa majú často pocit, že ich vlastné potreby sú zanedbávané.
Výskum naznačuje, že členovia rodiny, ktorí poskytujú starostlivosť osobe s chronickým duševným postihnutím sú sami v ohrození. Komplexnosť situácií domácej starostlivosti a namáhavosť opatrovania zraniteľných a postihnutých osôb často vedú k emocionálnym, duševných a fyzickým poruchám zdravia opatrovateľa. Pokroky v zdravotníctve, kratšia doba hospitalizácie a expanzia technológie pre domácu starostlivosť zvýšili nároky na starostlivosť poskytovanú rodinami. Od tých sa očakáva, že budú niesť na svojich pleciach väčšiu starostlivosť počas dlhších časových období.
Počas prípravy tohto projektu si partnerské organizácie uvedomili, že vo všetkých krajinách EÚ podpora osôb poskytujúcich domácu starostlivosť sa týka len ich finančnej situácie a poistenia. Vo všeobecnosti možno povedať, že okrem informácií o týchto témach sú rodinní príslušníci ponechaní bez možnosti prístupu k okamžitej sociálnej a psychologickej podpore. Okrem toho v mnohých krajinách neoliberálna politika vedie k obmedzovaniu systému sociálneho štátu a s ním súvisiacich výdavkov na profesionálnu podporu týchto rodín.
Preto je hlavným cieľom nášho projektu posilniť postavenie členov rodiny, ktorí poskytujú domácu starostlivosť a poskytnúť im okamžitý a zrozumiteľný prístup nielen k relevantným lekárskym informáciám, ale aj k psychologickej podpore pre ich vlastné potreby.

↑↑