Starostlivosť o člena rodiny s COVID-19 doma

Ak sa staráte o niekoho, kto má COVID-19 doma, musíte chrániť seba a ostatných. Tu je niekoľko rád, čo robiť, keď má niekto príznaky COVID-19, alebo keď má niekto diagnostikovaný tento vírus.

Tieto informácie by ste mali dodržiavať aj vtedy, keď sa staráte o ľudí, ktorí mali pozitívny test, ale neprejavujú príznaky.

Starší dospelí a ľudia v akomkoľvek veku vo vážnom zdravotnom stave sú vystavení vyššiemu riziku vzniku závažnejšieho priebehu ochorenia vyvolaného COVID-19. Ľudia s vyšším rizikom závažných ochorení by mali ihneď kontaktovať svojho lekára, hneď ako sa príznaky prejavia.

Ilustrácia: Christo Anestev, Pixabay

Poskytnite podporu!

Pomôžte s napĺňaním základných potrieb!

Pomôžte chorému dodržiavať pokyny lekára týkajúce sa starostlivosti a liekov. U väčšiny ľudí príznaky pretrvávajú niekoľko dní a ľudia sa zvyčajne cítia lepšie už po týždni.

 • Uistite sa, že chorý pije veľa tekutín a odpočíva, ale držte sa od neho v dostatočnej vzdialenosti a nezabúdajte, že chorí i vy musíte mať rúško.
 • Ak nebývate v spoločnej domácnosti pomôžte mu s nákupom potravín, vybavením receptov (využite elektronický recept) a zaobstaraním ďalších vecí, ktoré môže potrebovať. Ak je to možné, zvážte dodanie tovaru prostredníctvom doručovacej služby.
 • Starajte sa chorého domáce zviera (zvieratá) a podľa možnosti obmedzte kontakt medzi chorou osobou a jej domácimi zvieratami.

Sledujte varovné príznaky!

Sledujte chorého zdravotný stav a príznaky COVID-19. Ak sa príznaky zhoršia, okamžite kontaktujte svojho lekára:

 • Dýchavičnosť
 • Trvalá bolesť alebo tlak na hrudníku
 • Novovzniknutá zmätenosť
 • Neschopnosť prebudiť sa, alebo zostať zobudený a pri vedomí
 • Namodralé pery alebo tvár

Chráňte sa!

COVID-19 sa šíri medzi ľuďmi, ktorí sú v úzkom kontakte (do vzdialenosti asi 2 metrov), cez kvapôčky z dýchacích ciest, ktoré sa vytvárajú, keď niekto rozpráva, kašle alebo kýcha. Zdržiavanie sa v dostatočnej vzdialenosti od ostatných pomáha zastaviť šírenie COVID-19.

Opatrovateľ by nemal byť osobou, ktorá je vystavená vyššiemu riziku vážneho priebehu COVID-19, pokiaľ je to možné.

Chorý by sa mal izolovať od ostatných členov domácnosti a zdržiavať sa od nich čo najďalej a mal by mať samostatnú izbu/priestor. Pokiaľ je to možné, mal by používať samostatnú kúpeľňu a toaletu. Opatrovateľ by sa mal priblížiť ku chorému najviac na 2 metre, ak je to možné.

Zdieľaný priestor: Ak musíte zdieľať priestor, zabezpečte v miestnosti dobré prúdenie vzduchu. Otvorte okno, aby ste zvýšili cirkuláciu vzduchu. Zlepšenie ventilácie pomáha odstraňovať dýchacie kvapôčky zo vzduchu.

Vyvarujte sa zbytočným návštevám, najmä návštevám ľudí, ktorí sú vystavení vyššiemu riziku závažných chorôb.

Jedzte v samostatných miestnostiach alebo priestoroch

 • Ostaňte izolovaní: Chorý človek by mal podľa možnosti jesť vo svojej izbe.
 • Umývajte riad a pomôcky pomocou rukavíc a horúcej vody: S akýmkoľvek riadom, pohármi, pohármi alebo príbormi, ktoré používa chorá osoba, manipulujte v rukaviciach. Umyte ich mydlom a horúcou vodou alebo v umývačke riadu.
 • Po zložení rukavíc alebo manipulácii s použitými vecami si očistite ruky.
 • Vyhýbajte sa zdieľaniu osobných vecí
 • Nezdieľajte riad, poháre / šálky, príbory, uteráky, posteľnú bielizeň alebo elektroniku (napríklad mobilný telefón) s chorou osobou.

Noste rúško a rukavice!

Osoba, ktorá je chorá:

Noste rúško v prítomnosti iných ľudí (napr. pri zdieľaní izby alebo vozidla) alebo zvierat, a skôr než vstúpite do priestoru poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Rúško pomáha zabrániť šíreniu vírusu z chorého na ďalšie osoby. Rúško môže zabrániť šíreniu kvapôčok, ktoré obsahujú vírus na iných ľudí.

Opatrovateľ:

Pred vstupom do miestnosti si oblečte masku a požiadajte chorého, aby si nasadil masku.

Pri dotyku alebo kontakte s krvou, stolicou alebo telesnými tekutinami chorého človeka, ako sú sliny, hlien, zvratky a moč, noste rukavice. Vyhoďte rukavice do koša s plastovým vrecom určeným na odpad a ihneď potom si umyte ruky.

Praktikujte každodenné preventívne opatrenia, aby ste neochoreli: často si umývajte ruky; nedotýkajte sa očí, nosa a úst; a často čistite a dezinfikujte povrchy.

Sledujte svoje vlastné zdravie!

Opatrovatelia by mali zostať doma a pri starostlivosti o chorého sledovať svoje zdravie na príznaky COVID-19.

Medzi príznaky patrí horúčka, kašeľ a dýchavičnosť, môžu sa však vyskytnúť aj ďalšie príznaky. Problémy s dýchaním sú vážnejším varovným signálom, že potrebujete lekársku pomoc.

Opatrovatelia by mali po ukončení starostlivosti naďalej zostať doma. Opatrovatelia môžu opustiť svoj domov 14 dní po poslednom úzkom kontakte s chorým (na základe času potrebného na vznik ochorenia) alebo 14 dní potom, čo chorý splní kritériá na ukončenie domácej izolácie. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho lekára alebo Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ak máte ťažkosti s dýchaním, zavolajte na lekársku pohotovostnú službu.