Rezultati

Glavni rezultati ovog projekta su Paket resursa, Smjernice za njegovatelje u obitelji i aplikacija za Android mobilne uređaje.

Rezultat br. 1:
Paket resursa s modulima koji pokrivaju različite poremećaje mogu se pronaći na online platformi, na svim jezicima partnera u projektu. Ako vam treba samo opći pregled pojedinih područja, posjetite jednu od niže navedenih poveznica, koje nude sažetak (Cjelinu 1) svakog modula.Rezultat br. 2:
Smjernice za njegovatelje u obitelji dostupne su na svim jezicima partnera u projektu. Pogledajte hrvatsku verziju izravno ili je preuzmite na svoje računalo.


Rezultat br. 3: