Αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι το Πακέτο Πληροφοριών, ο Οδηγός και μια εφαρμογή για φορητές συσκευές Android και iOS.

Αποτέλεσμα 1:
Το Πακέτο Πληροφοριών με πλήρεις ενότητες για τις διάφορες διαταραχές βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σε όλες τις γλώσσες της συνεργασίας του έργου. Εάν χρειάζεστε μόνο μια γενική επισκόπηση σχετικά με τις ενότητες των επιμέρους θεματικών, μπορείτε να ακολουθήσετε τους παρακάτω συνδέσμους, οι οποίοι προσφέρουν μια συντομευμένη ανακεφαλαίωση (Μέρος 1) των ενοτήτων.Αποτέλεσμα 2:
Οι Οδηγός Οικογενειακού Φροντιστή είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της συνεργασίας. Ρίξτε μια ματιά στην ελληνική έκδοση απευθείας ή κατεβάστε την στον υπολογιστή σας.


Αποτέλεσμα 3: