Συνεταιρισμός

Η Υποστήριξη Οικογενειακών Φροντιστών υλοποιείται από οκτώ ευρωπαϊκά ινστιτούτα, ιδρύματα και πανεπιστήμια από την Αυστρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Σε αυτή τη συνεργασία, η εταιρική σχέση θα παρέχει πληροφορίες, υποστήριξη και πόρους για τα άτομα που φροντίζουν οικογένειες ενηλίκων με χρόνιες ψυχικές ασθένειες και γνωστικές καταστάσεις όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος του Πάρκινσον, η άνοια και άλλες ασθένειες για την καλύτερη κατανόηση της υγείας τους και των διαγνωσμένων διαταραχών τους.E-C-C Ένωση για διεπιστημονική εκπαίδευση και συμβουλευτική – ΑΥΣΤΡΙΑ
Η μη κερδοσκοπική ένωση είναι ο συντονιστής εταίρος αυτής της συνεργασίας. Το E-C-C επικεντρώνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση της προσωπικής και επαγγελματικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής. Η ομάδα έμπειρων και ειδικευμένων συμβούλων και εκπαιδευτών συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς κοινωνικούς και ψυχολογικούς οργανισμούς, φορείς παροχής εκπαίδευσης, οργανώσεις αγοράς εργασίας και άλλους διακρατικούς συντονιστές έργων για περισσότερα από 20 χρόνια.
e-c-c.at


CSI Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας -Κύπρος
Ο οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης είναι στους τομείς της παραδοσιακής εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, της καινοτομίας, της δημιουργικότητας, των διαπραγματεύσεων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλών, των αναλύσεων δεδομένων, επικύρωσης προϊόντων και διακδικτυακή εκπαίδευση.
csicy.com


INTEGRA Ινστιτούτο Ανθρώπινης Ανάπτυξης -ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Η αποστολή και το όραμα του Ινστιτούτου βασίζονται στην ανάπτυξη ανθρώπινων δυνατοτήτων, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών για διαφορετικούς στόχους και ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, οι κεντρικές δραστηριότητες της INTEGRA βασίζονται σε εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωνικών καινοτομιών, καθώς και στην έρευνα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού.
eu-integra.eu


IPP Πολυτεχνείο Πόρτο – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Το δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει περισσότερες από 20 ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης και ξεχωρίζει για την διεπιστημονικότητα του. Το IPP καταλαμβάνει σήμερα την πρώτη θέση στην κατάταξη των πολυτεχνικών και μαζί με τα πιο γνωστά πανεπιστήμια, τοποθετείται στα ανώτερα τμήματα της κατάταξης της εθνικής ανώτατης εκπαίδευσης.
ipp.pt


IUL Ιταλική Πανεπιστημιακή Γραμμή – ΙΤΑΛΙΑ
Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ηλεκτρονικής μάθησης υποστηρίζεται από την Κοινοπραξία IUL, που αποτελείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Καινοτομίας και Εκπαιδευτικής Έρευνας της Ιταλίας (INDIRE) και το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. Η αποστολή του Πανεπιστημίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης μέσω υψηλής ποιότητας έρευνας και κατάρτισης, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας πλήρως τις πιο σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες, προωθώντας την ελευθερία της έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης. Η κουλτούρα της ποιότητας συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής του Πανεπιστημίου.
iuline.it


MEDRI Πανεπιστήμιο της Rijeka, Ιατρική Σχολή – ΚΡΟΑΤΙΑ
Το MEDRI αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς στην Κροατία. Η Σχολή είναι στενά συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική και ερευνητική της βάση, το Κλινικό Νοσοκομείο Κέντρο Rijeka. Οι ερευνητικές ομάδες του MEDRI είναι επιτυχείς σε παγκόσμιο επίπεδο στους αντίστοιχους τομείς και ως εκ τούτου χρησιμεύουν ως βέλτιστοι μεσολαβητές και κινητήριες δυνάμεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
medri.uniri.hr


NUI Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, Galway – ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Το NUI Galway είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο πανεπιστήμιο που βρίσκεται στη δυτική Ιρλανδία. Βαθμολογημένο στο 2% των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, το NUI Galway διαθέτει μια ακαδημαϊκή κοινότητα κορυφαίων ερευνητών που εργάζονται στην πρώτη γραμμή των πεδίων τους. Το Πανεπιστήμιο παρέχει όχι μόνο ακαδημαϊκές, αλλά και κοινωνικές και πολιτικές ευκαιρίες συμμετοχής για τους εκπαιδευόμενους.
nuigalway.ie


QUALED Μη Κερδοσκοπική Ένωση για την απόκτηση προσόντων και εκπαίδευση – ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Ο οργανισμός εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη, την προσαρμογή και την καινοτομία των εκπαιδευτικών προϊόντων, των μεθόδων και των σεμιναρίων για ενήλικες. Η οργάνωση απασχολεί ειδικούς με επαγγελματικό υπόβαθρο στην ψυχολογία και την καθοδήγηση, τη διδακτική και τη μεθοδολογία διδασκαλίας, συμβουλευτικής και νέων μέσων.
qualed.net